Zemědělské stroje

  cena bez DPH DPH 21% cena s DPH
Bonetti,  Piaggio      
jízdní výkon za 1 km 24,- Kč 5,04,- Kč 29,04,- Kč
čekání, nakládka, vykládka - 1 hod. 200,- Kč 42,- Kč 242,- Kč
       
Belos      
mulčování trávy, odhrnování sněhu, posyp za 1 hod. 500,- Kč 105,- Kč 605,- Kč

U hodinových sazeb se účtuje každá započatá 1/4 hodina.
Veškeré sazby vycházejí z kalkulačních přepočtů.
Platnost ceníku od 15. 5. 2019