Zemědělské stroje

  cena bez DPH DPH 21% cena s DPH
Bonetti,  Piaggio      
jízdní výkon za 1 km 26,- Kč 5,46,- Kč 31,46,- Kč
čekání, nakládka, vykládka - 1 hod. 250,- Kč 52,50,- Kč 302,50,- Kč
       
Belos      
mulčování trávy, odhrnování sněhu, posyp za 1 hod. 600,- Kč 138,60,- Kč 798,60,- Kč

U hodinových sazeb se účtuje každá započatá 1/4 hodina.
Veškeré sazby vycházejí z kalkulačních přepočtů.
Platnost ceníku od 28. 5. 2020