Zemědělské stroje

  cena bez DPH DPH 21% cena s DPH
Traktor Zetor 7711      
jízdní výkon s vlečkou za 1 hod. 500,- Kč 105,- Kč 605,- Kč
čekání, nakládka, vykládka - 1hod. 200,- Kč 42,- Kč 242,- Kč
odhrnování sněhu - 1 hod 550,- Kč 115,50,- Kč 665,50,- Kč
traktorová vlečka - přistavení na 1 den 200,- Kč 42,- Kč 242,- Kč
       
Bonetti,  Piaggio      
jízdní výkon za 1 km 24,- Kč 5,04,- Kč 29,04,- Kč
čekání, nakládka, vykládka - 1 hod. 200,- Kč 42,- Kč 242,- Kč
       
Belos      
jízdní výkon za 1 hod 400,- Kč 84,- Kč 484,- Kč
mulčování trávy, odhrnování sněhu, posyp za 1 hod. 450,- Kč 94,50,- Kč 544,50,- Kč

U hodinových sazeb se účtuje každá započatá 1/4 hodina.
Veškeré sazby vycházejí z kalkulačních přepočtů.
Platnost ceníku od 1. 1. 2015