Zimní údržba

 

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé. Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

Zimním obdobím se rozumí:

doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne mimořádná povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů, přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka(správce) místních komunikací.

Plán zimní údržby

Údržba silnic:

Mechanismy:

  • Zetor 7711 s radlicí a posypovým zařízením

    Pořadí:
  1. Ječmínkova, Míru, Tyršova, Nádražní, Moravská, spojnice Moravské a Tovačovské, spojnice Tovačovské a nádraží ČD
  2. všechny ostatní ulice ve městě v pořadí J. Fučíka, u tělocvičny, Díly, Axmanova, Křižní, Nová, Závětří, Hřbitovní, Berniska, K.H.Máchy, Řadová, Oujezdy, Masarykova, Podlesí, Krátká, Hrázky, Mrlínek, Františkov
  3. ostatní komunikace a cesty- např Sádky, okolo rybníka, atd.

 

S odklízením sněhu (silnice,chodníky) se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování opakuje.

Údržba chodníků:

Mechanismy:

  • Carraro traktor s radlicí i sypačem
  • Belos TP54, komunální nosič s radlicí, kartáčem, sypačem

Pořadí:
V místním značení „směr autobus. zastávky u Fatry, zpět po druhé straně, ul. Ječmínkova-pravá strana, Berniska na chodník od Fatry, Moravská po levé straně a zpět po druhé straně okolo Alberta ZŠ Nová, J. Fučíka, Moravská okolo Hokejky ke zdravotnímu středisku, zdravotní středisko, chodník k výškové svobodárně, Díly pravá strana, Tyršova pravý chodník po Moravskou, zpět po druhé straně na konec Tyršovy, směr výšková svobodárna druhá strana, projet Axmanovu, zpět projet chodník kolem garáží ke kapličce,chodník u hřbitova, ul.Míru ,okolo pošty ke škole na Komenského,druhá strana Komenského ke kostelu, DPS, Masarykova, okolo knihovny, Podlesí, chodník na Hrad, Františkov, chodník na Drahy, cyklostezka“