Veřejné osvětlení A ROZHLAS

Veřejné osvětlení

Správa majetku eviduje průběžně závady na veřejném osvětlení a místním rozhlasu na území města Chropyně a v místní části Plešovec a tyto v intervalu cca 1 x za měsíc odstraňuje, zjištěné závady mohou občané také hlásit osobně nebo na tel.č.573355323.

design/2015/RastrvBeznazvu-1.jpg

Seznam rozvaděčů a počet světel

RVO1 - Oujezdy - 12 světel
RVO2 - Fučíkova - 46 světel
RVO3 - Hanácké náměstí - 8 světel
RVO4 - Masarykova - 60 světel
RVO5 - Plešovec - 21 světel
RVO6 - K.H.Máchy - 107 světel
RVO7 - Moravská - 132 světel
RVO8 - Komenského - 169 světel
RVO9 - Cyklostezka - 23 světel
RVO10 - Františkov - 58 světel

CELKEM 636 světel

Průměrná spotřeba na 1 světlo 126 W

Místní rozhlas


Na některých sloupech veřejného osvětlení je umístěn bezdrátový rozhlas, který slouží jednak pro pravidelné informování obyvatelstva o dění ve městě případně pro sdělování krizových hlášení. V Chropyni je umístěno 51 uzlů a v místní části Plešovec 4 uzly.