Ceník

  cena bez DPH v Kč DPH 21% v Kč cena vč. DPH v Kč
Pronájem smuteční síně (za každý obřad) 1100,- 231,- 1331,-

Ceník pronájmu hrobových míst:

Cena se skládá ze dvou částí - cena za pronájem hrobového místa za každý započatý  m2  je 50,-Kč na 10 let. Cena za služby s nájmem spojené je 1.200,-Kč na 10 let. Tato cena zahrnuje především náklady na odvoz komunálního odpadu, vodu, osvětlení, zamykání hřbitovů, udržování zeleně, zimní a letní údržbu komunikací atd.

Ceník pronájmu schránky v kolumbáriu:
Cena pronájmu 1 ks schránky je 2.400,- Kč na 10 let, součástí schránky je žulová deska a její cena je 1.000,-Kč. Celková cena za schránku v kolumbáriu při novém pořízení vychází na 3.400,-Kč. Po 10-ti letech při prodloužení se platí už pouze pronájem tedy 2.400,-Kč. Schránka je určena maximálně pro 2 urny.