Administrativa

Informace o správě hřbitova                                                                                

Naše organizace má ve správě 2 hřbitovy a to v Chropyni a Plešovci.

hrbitov.jpg

Areál hřbitova v Chropyni je rozdělen na 3 sektory - první s pomníkovými místy, druhý je urnový háj, skládající se z části A a B a třetí nově postavené kolumbárium, jehož rozšíření plánujeme v příštím roce.                                                              

V areálu hřbitova v Plešovci jsou pouze pomníková místa.                                     

V evidenci máme celkem 800 hrobových míst, z toho 641 míst má svého nájemce.

Zákon o pohřebnictví ukládá provozovateli pohřebiště vést řádnou evidenci o nájmech hrobových míst a s tím spojenou evidenci zemřelých.

Všechny nové smlouvy se uzavírají na dobu 10-let.

Nabídka pronájmu hrobových míst:

Cena se skládá ze dvou částí - cena za pronájem hrobového místa za každý započatý m2 je 50,-Kč na 10 let. Cena za služby s nájmem spojené je 1.200,-Kč na 10 let. Tato cena zahrnuje především náklady na odvoz komunálního odpadu, vodu, osvětlení, zamykání hřbitovů, udržování zeleně, zimní a letní údržba komunikací atd.

Nabídka pronájmu schránky v kolumbáriu:

Cena pronájmu 1 ks schránky je 2.400,-Kč na 10 let, součástí schránky je žulová deska a její cena je 1.000,-Kč. Celková cena za jednu schránku v kolumbáriu při novém pořízení vychází na 3.400,-Kč. Po 10-ti letech při prodloužení se platí už pouze pronájem tedy 2.400,-Kč. Schránka je určena pro maximálně 2 urny.

kolumbarium(2).jpg