Správa nemovitostí

Kromě bytových domů spravuje SMM také další nemovistosti města. V rámci této činnosti zajišťuje především následující aktivity:

 • na základě rozhodnutí orgánů města zabezpečuje nakládání s majetkem města – nebytové prostory v objektech nebytových prostor určených k pronájmu,
 • realizuje výběrová řízení na pronájem nebytových prostor,  ve vlastnictví města, dle schválených pravidel v  orgánech města a zabezpečuje veškerou agendu s tím související,
 • organizuje veřejné otevírání obálek k výběrovým řízením na pronájem nebytových prostor,
 • zpracovává písemné podklady pro rozhodování orgánů města – výběrová řízení,  úpravy nájemného,  stavební úpravy a investice do nebytových prostor,
 • zabezpečuje agendu pronájmu nebytových prostor v souladu s rozhodnutím města a závaznými předpisy,
 • připravuje podklady pro uzavírání nájemních smluv,
 • zabezpečuje evidenci nájemních smluv na  pronájem nebytových prostor,
 • vypovídá uzavřené nájemní smlouvy na nebytové prostory,
 • připravuje podklady k žalobám na vyklizení nebytových prostor po skončení nájmu,
 • dává souhlas k uzavření podnájemních smluv na nebytové prostory a vede evidenci těchto smluv,
 • uzavírá dohody o uznání a splátkách dluhu vzniklého z titulu neuhrazeného nájemného za užívání nebytových prostor, pokud lhůta splatnosti dluhu nepřesáhne 18 měsíců, při přesahu 18 měsíců dává podklad ke schválení do orgánů města,
 • vede účetnictví spojené s provozem a správou nebytových prostor,
 • zabezpečuje dodávky médií nutných pro provoz objektů (el.energie, voda, plyn, teplo) a jejich rozúčtování na jednotlivé nájemce,
 • zabezpečuje povinné revize, odborné prohlídky a zkoušky, které pro vlastníka objektu vyplývají ze zvláštních předpisů,
 • na základě rozhodnutí orgánů města zabezpečuje nakládání s majetkem města – nebytové prostory v objektech nebytových prostor určených k pronájmu,
 • realizuje výběrová řízení na pronájem nebytových prostor,  ve vlastnictví města, dle schválených pravidel v  orgánech města a zabezpečuje veškerou agendu s tím související,
 • organizuje veřejné otevírání obálek k výběrovým řízením na pronájem nebytových prostor,
 • zpracovává písemné podklady pro rozhodování orgánů města – výběrová řízení,  úpravy nájemného,  stavební úpravy a investice do nebytových prostor,
 • zabezpečuje agendu pronájmu nebytových prostor v souladu s rozhodnutím města a závaznými předpisy,
 • připravuje podklady pro uzavírání nájemních smluv,
 • zabezpečuje evidenci nájemních smluv na  pronájem nebytových prostor,
 • vypovídá uzavřené nájemní smlouvy na nebytové prostory,
 • připravuje podklady k žalobám na vyklizení nebytových prostor po skončení nájmu,
 • dává souhlas k uzavření podnájemních smluv na nebytové prostory a vede evidenci těchto smluv,
 • uzavírá dohody o uznání a splátkách dluhu vzniklého z titulu neuhrazeného nájemného za užívání nebytových prostor, pokud lhůta splatnosti dluhu nepřesáhne 18 měsíců, při přesahu 18 měsíců dává podklad ke schválení do orgánů města,
 • vede účetnictví spojené s provozem a správou nebytových prostor,
 • zabezpečuje dodávky médií nutných pro provoz objektů (el.energie, voda, plyn, teplo) a jejich rozúčtování na jednotlivé nájemce,
 • zabezpečuje povinné revize, odborné prohlídky a zkoušky, které pro vlastníka objektu vyplývají ze zvláštních předpisů.

  Seznam budov spravovaných SMM Chropyně:

 • Nám. Svobody 40
 • Nám. Svobody 55
 • Komenského 39
 • Komenského 348

  V případě jakýchkoliv dotazů ohledně nájmu nebytových prostor kontaktujte ekonomku SMM, Ing. Martu Navrátilovou, tel: 573 355 323.
Formuláře k pronájmům nebytových prostor najdete zde