Kontakty

Bytové hospodářství:
pani Ivana Válková, tel: 573 355 323

Žádosti o přidělení bytu zvláštního určení (DPS - Dům s pečovatelskou službou):
Bc. Lenka Horáková, tel: 573 500 739

Pronájem nebytových prostor:
paní Pavla Přikrylová, tel: 573 355 323