SPRÁVA MĚSTSKÝCH BYTŮ

Město Chropyně má v současné době v majetku celkem 101 bytů. Důležité informace a dokumenty spojené s přidělením městského bytu naleznete zde.
Správu bytového fondu zabezpečuje SMM Chropyně, která vykonává následující činnosti:

Administrativní činnost

Ekonomická agenda, zahrnující především:

 • předpis a inkaso nájemného včetně vymáhání nedoplatků,
 • rozúčtování nákladů na služby poskytované s užíváním bytů v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy,
 • vedení účetnictví spojeného s provozem a správou bytového fondu.

Právní úkony, zejména:

 • uzavírání nájemních smluv

Operativní činnost

Provozní činnosti, zahrnující např.:

 • předávání a přejímání bytů podle dispozic vlastníka,
 • zajišťování běžné i havarijní údržby majetku,
 • zabezpečení dodávek všech médií nezbytných pro provoz domů (energie, voda, atp.),
 • zajišťování provozu zařízení a vybavení domů (např. výtah, anténa ...).

Technická agenda, kterou rozumíme mimo jiné:

 • zabezpečování povinných revizí či odorných zkoušek, vyplývající ze zvláštních předpisů
 • objednávání, přejímání a kontrola oprav bytového fondu, jeho zařízení a vybavení
 • zajišťování rekonstrukcí a modernizace

Seznam městských bytů

Ulice ČP Bytů Nebytů
Nám. Svobody 26 17 7
Nám. Svobody 27 16 1
Nám. Svobody 55 0 4
Drahy 220 14 0
Nám. Svobody 247 18 4
Komenského 350 1 1
Palackého 374 1 0
Fučíkova 675 1 0
Hrázky 787 8 0
Hrázky 788 8 0
Tyršova 833 16 0

Kontaktní osoba za oblast bytového fondu: paní Jitka Kozáková, tel: 573 355 323