Svoz bioodpadu

V souvislosti s plánovanou výstavbou kompostárny proběhla v roce 2014 investiční akce "Svoz bioodpadu pro město Chropyně". Výsledekem této akce bylo zakoupení vozidla Bonetti s nosičem kontejnerů a speciální kontejnery pro ukládání bioodpadu.
Zkušební provoz svozu bioodpadu byl zahájen 10. 4. 2015 a v průběhu měsíce dubna a května byla vyhodnocována data ohledně množství uloženého odpadu na jednotlivých sběrných místech. Na základě výsledků tohoto zkušebního provozu bylo, v rámci optimalizace provozu a díky rozhodnutí Rady města, objednáno dalších 6 kontejnerů na bioodpad.

Svoz bioodpadu zajišťuje SMM bezplatně pro občany Chropyně a Plešovce. V současné době jsou kontejnery stabilně umísťovány v následujících lokalitách:

  • zahrádkářská kolonie za Zámeckým rybníkem
  • Masarykova/Podlesí
  • Tovčovská/Pazderny
  • Emila Filly
  • hřbitovy Chropyně a Plešovec

Po doplnění stavu kontejnerů v měsíci červenci 2015 bude tento okruh rozšířen o další potřebné lokality.

K uložení bioodpadu lze i nadále využívat sběrného dvoru.

Individuální odvoz bioodpadu

SMM je připravena vyjít vstříc občanům také individuálně. V případě, že budete například plánovat ořez stromů na zahradě s předpokladem většího množství vzniklého odpadu, je možné po předchozí dohodě se SMM bezplatně krátkodobě přistavit kontejner přímo na Váš pozemek.

Občané, kteří nemohou, nebo nechtějí bioodpad odkládat do kontejnerů na určených sběrných místech, mohou využít také standardní cesty odovzu odpadů, jež SMM zajišťuje pro občany na základě objednávky. Tato služba je ovšem zpoplatněna.