Svoz bioodpadu

V souvislosti s plánovanou výstavbou kompostárny proběhla v roce 2014 investiční akce "Svoz bioodpadu pro město Chropyně". Výsledekem této akce bylo zakoupení vozidla Bonetti s nosičem kontejnerů a speciální kontejnery pro ukládání bioodpadu.
 

K uložení bioodpadu lze i nadále využívat sběrného dvoru.

Individuální odvoz bioodpadu

SMM je připravena vyjít vstříc občanům také individuálně. V případě, že budete například plánovat ořez stromů na zahradě s předpokladem většího množství vzniklého odpadu, je možné po předchozí dohodě se SMM bezplatně krátkodobě přistavit kontejner přímo na Váš pozemek.