Komunální odpad

Odvoz komunálního odpadu realizuje Město Chropyně prostřednictvím společnosti Biopas. Kontejnery jsou vyváženy každý pátek, malé popelnice v Chropyni každou lichou středu, v Plešovci každé liché úterý.

Nádoby na komunální odpad

Nádoby na komunální odpad jsou v Chropyni a Plešovci přidělovány bezplatně na základě trvalého bydliště a uhrazených poplatků za odvoz komunálních odpadů. V případě bytových domů se jedná o kontejnery o objemu 1100 litrů, v případě rodinných domů mohou občané žádat o plastové popelnice s kolečky o objemu 120 l, případně klasické plechové popelnice o objemu 110 l.

V případě přidělení nové nádoby na komunální odpad své žádosti směřujte na Městský úřad, paní Renáta Valášková, tel.: 573 500  734, v případě výměny poškozené nádoby směřujte své žádosti na SMM Chropyně, paní Lucie Formanová, tel: 573 355 323.

Poplatek za odvoz komunálního odpadu

Poplatek za odvoz komunálního odpadu byl, prostřednictvím usnesení Zastupitelstva města Chropyně, pro rok 2015 stanoven ve výši 636,- Kč/osobu. Splatnost je vždy dvakrát do roka ve výši 318,- Kč / pololetí a úhrada je možná prostřednictvím složenky, SIPO, případně přímo na pokladně Městského úřadu Chropyně.