Kompostárna

Na základě uděleného kolaudačního souhlasu zahájila v měsíci červnu 2015 zkušební provoz chropyňská KOMPOSTÁRNA. Provozovatelem kompostárny stanovila Rada města Chropyně Správu majetku města, p.o.

Jedná se o zařízení ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů, přičemž proces kompostování probíhá ve vacích. Výsledný kompost je k využití při údržbě městské zeleně, dále je volně k dispozici občanům města a také organizacím, které do kompostárny ukládají bioodpad za poplatek.

Druhy odpadů přijímaných do kompostárny

20 02 01 - biologicky rozložitelný odpad

  • zeleň z údržby obecních ploch, parků, hřbitovů
  • zeleň z údržby hřišť
  • rostlinný odpad ze zahrad občanů
  • dřevní hmota z ořezu stromů

02 01 03 - odpad rostlinných pletiv

  • odpad, přebíraný od jiných podnikatelských subjektů v regionu

20 01 38 - dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

  • odřezky a nepoužitelné zbytky řeziva a dřevěných materiálů, neobsahující nebezpečné látky (barvy, laky, lepidla, oleje, dehet atp.), které vznikají v domácnosti

Provozní doba kompostárny

Po-Pá         06:00 - 14:30
​                            

Používaná technika

Kolový traktor TYM 1003 s čelním nakladačem a lopatou o výkonu 100 HP

TYM2.jpg

Biodrtič, míchač - ZAGO EKOKOMPACT 7

Drtic.jpg

Plnící stroj

Lis.jpg

K měření procesu kompostování využíváme teploměr a vlhkoměr značky Wille, množství materiálů na kompostárně je sledováno díky váze značky JAS.