Ceník pronájmů

  cena bez DPH  DPH 21%  cena s DPH
Velký sál ( 346 m2)      
Prodejní akce / den 3000,- Kč 630,- Kč 3630,- Kč
Oslavy / den 2500,- Kč 525,- Kč 3025,- Kč
Schůzová a ostatní činnost / hod 300,- Kč 63,- Kč 363,- Kč
Kulturní akce / den 5000,- Kč 1050,- Kč 6050,- Kč
Sportovní akce / hod. 500,- Kč 0,- Kč 500,- Kč
Ples (sál + přilehlé prostory) / den 12000,- Kč 2520,- Kč 14520,- Kč

Bufet
 
400,-Kč 84,-Kč 484,-Kč
Vestibul (54 m2)      
Oslavy / den 200,- Kč  42,- Kč 242,- Kč
Prodejní akce / den 400,- Kč  84,- Kč 484,- Kč

Archiv (69 m2)
     
Archiv / den 1250,- Kč 262,50 Kč 1512,50 Kč
       
Šatna č. 1 a č.2 (25 m2)      
Schůzová činnost / hod 50,- Kč 10,50 Kč 60,50 Kč
Prodejní akce /den 350,- Kč 73,50 Kč 423,50 Kč
       
Místnost č.10 (90 m2)      
Prodejní akce / den 1400,- Kč 294,- Kč 1694,- Kč
Předváděcí akce / hod 250,- Kč 52,50 Kč 302,50 Kč
Schůzová a ostatní činnost / hod 250,- Kč 52,50 Kč 302,50 Kč
Oslavy / den 1200,- Kč 252,- Kč 1452,- Kč
Kuchyňka / den 250,- Kč 52,50 Kč 302,50  Kč
       
Zapůjčení stolů a židlí      
Židle - kus / den  10,- Kč  2,10 Kč  12,10 Kř
Stoly - kus / den  30,- Kč  6,30 Kč  36,30 Kč