Atletická dráha

V roce 2009 nahradila původní škvárový atletický ovál kolem fotbalového stadionu moderní umělá aletická dráha, od níž si investor sliboval oživení činnosti atletického oddílu při místní TJ.

V současné době je atletická dráha využívána zejména širokou veřejností ke kondičnímu běhání. Návštěvníci jsou povinni se řídit provozním řádem atletické dráhy, který je viditelně vyvěšen u vstupu na toto sportoviště.

design/2015/atletika.jpg

Provozní doba Atletické dráhy: denně od 8:00 hod. do setmění

Správa majetku města provádí údržbu tohoto sportoviště. V případě jakýchkoliv komplikací můžete volat na tel.:573355323