Návštěvní řád koupaliště Chropyně

Provozovatel očekává od návštěvníků dodržování těchto hlavních zásad:

  1. Do bazénů vstupovat pouze v plavkách přes vyznačená brodítka a po řádném osprchování.
  2. Ke slunění a odpočinku využívat výkradně travnaté plochy v okolí bazénu.
  3. Nevstupovat do ohraničeného prostoru bazénu se sklenicemi a skleněnými předměty, v tomto prostoru nekouřit a neodhazovat odpadky.
  4. Neskákat do bazénu v blízkosti vodních atrakcí.
  5. Nevodit do prostoru koupaliště domácí zvířata.
  6. Jízdní kola ponechávat ve vyznačeném prostoru koupaliště, přičemž provozovatel neodpovídá za jejich zcizení.
  7. Důsledně respektovat pokyny pracovníků koupliště.
  8. Přistupovat šetrně a ohleduplně k vybavení koupaliště.
  9. Do bazénu nemají přístup děti do jednoho roku.

Provozovatel: Správa majetku města Chropyně, příspěvková organizace